Błony fotograficzne zwojowe - FOTON BYDGOSZCZ

bydg01

 

Obecne możliwości produkcji artykułów fotograficznych w Polsce

Sytuacja jest wyjątkowo pomyślna

Dnia 28 lutego 1949 roku rozpoczęła produkcję papierów dawna "Alfa", obecnie nosząca nazwę "Zakłady Fotochemiczne Nr 2". Dnia 17 marca br. odbyło się uroczyste uruchomienie odbudowanej byłej fabryki "J. Franaszek", obecnie "Zakłady Fotochemiczne Nr 1".

Podział produkcji między dwie polskie fabryki fotochemiczne jest wyraźny. Obie fabryki podzieliły między sobą program produkcji: Zakłady Fotochemiczne Nr 1 będą wytwarzały wyłącznie materiały na podłożu celuloidowym, głównie błony rentgenowskie oraz filmy kinowe normalne i wąskie. Przewidziana jest również produkcja błon zwojowych i małoobrazkowych.

Zakłady Fotochemiczne Nr 2 (dawna "Alfa") będą produkowały wyłącznie papiery fotograficzne i płyty po uprzednim zużyciu reszty posiadanego celuloidu na błony rentgenowskie i małoobrazkowe. Produkcja błon będzie zakończona w czerwcu, po czym fabryka przestawi się całkowicie na wyrób papierów i płyt. W roku 1949 przewiduje się wyprodukowanie około 1 miliona metrów kwadratowych papierów i 33.000 m2 płyt.

 (Mikołaj Iliński, Wiadomości Fotograficzne, nr 4 z 1948 roku)

 

 Przez cały okres PRL Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne FOTON były wyłącznym producentem papierów fotograficznych w Polsce. Oprócz papierów fotograficznych fabryka produkowała płyty fotograficzne na podłożu szklanym, fotograficzne odczynniki chemiczne, filtry ciemniowe, ramki, pudełka i kasety z tworzyw sztucznych, papiery rejestracyjne do EKG oraz folię do daktyloskopii. W 1978 roku Zakłady uruchomiły produkcję dwuwarstwowych, wysokoczułych  błon negatywowych NB 04 a w roku 1979 - błon NB 01.


FOTON NB 04

bydg0  Błony negatywowe NB 04 produkcji bydgoskich zakładów. Pierwszy rodzaj błony zwojowej produkowanej w zakładzie  (1978 rok)

bydg1

 Błona małoobrazkowa FOTON NB 04, negatywowa, panchromatyczna, czarno-biała o czułości 200 ASA - 24 DIN

bydg2

 Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne FOTON od połowy lat 70. XX w. nosiły nazwę ORGANIKA-FOTON Bydgoszcz

bydg3

 Ładunek dzienny na szpuli. Błona kosztowała 77 złotych, należało ją wywołać do czerwca 1988 roku

bydg4

 Błona zwojowa NB-04, średnioformatowa, typu 120

bydg5

 Opakowanie błony zwojowej średnioformatowej

bydg6

 Ładunek błony z początku lat. 80.

bydg6a

 Przeceniona na 42 złote błona NB 04 (początek l. 80.)


  FOTON NB 01

bydg7c Błona zwojowa małoobrazkowa NB 01 o czułości 100 ASA - 21 DIN, produkowana w bydgoskim fotonie od 1979 roku

bydg7

 Ładunek dzienny na szpuli - typ 635 (35-3) w papierowym, metalizowanym opakowaniu 

bydg8

 Opakowanie błony małoobrazkowej NB 01 - Organika FOTON Bydgoszcz

 


  FOTON HL

bydg9

 Błona zwojowa HL była wysokoczułym (27 DIN, 400 ASA) dwuwarstwowym materiałem przeznaczonym do wykonywania zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych

bydg11

 Błona HL byłą licencyjnym odpowiednikiem błony HP4 Ilforda

bydg10

 Jeden z ostatnich wyrobów nieistniejącej już wytwórni fotochemicznej w Bydgoszczy

 

kupujemy