Koreksy

koreks 1

Koreks - pojemnik do obróbki laboratoryjnej błon fotograficznych; niegdyś nazwa własna pochodząca od nazwy firmy produkującej tego rodzaju pojemniki. Po załadowaniu do koreksu błony w ciemności cały proces (wywoływanie, utrwalanie i płukanie) przeprowadzany jest przy zwykłym oświetleniu.

Henryk Latoś, 1000 słów o fotografii


Christ i Słoniewscy - Zakłady Elektro-Mechaniczne Precyzyjne - Lwów

koreksa001

Na rysunku jeden z pierwszych produkowanych w Polsce, w latach 30. w firmie Christ i Słoniewscy, pojemnik do wywoływania błon o nazwie Balbina

Wywoływanie błon zwojowych i kinematograficznych przeprowadza się współcześnie najczęściej sposobem przewlekłym, w specjalnych naczyniach do wywoływania. Obok szeregu modeli zagranicznych, mamy do dyspozycji puszki do wywoływania konstrukcji J. Słoniewskiego, na błony kinematograficzne z aparatów Contax, Leica i t. p. i na błony zwojowe w szerokości 4 i 6 cm. Sprzęt ten wyrabiają Zakłady pod ogólną nazwą "Balbina", a z pośród tych: Balbina 1 stanowi nowość w tej dziedzinie i jest przez wynalazcę chroniona patentem.

Konstrukcja tejże, polega na pominięciu konieczności użycia ciemnicy do zakładania błony. Przyrząd składa się z dwóch komór, połączonych ze sobą konstrukcyjnie, z których jedna jest właściwym "koreksem", druga zaś służy do przewinięcia błony kinematograficznej z kasety Leica, Contax lub Peggy na właściwy bęben, znajdujący się w puszce koreksowej. Błona zostaje zwinięta na bębnie równocześnie z celulojdową taśmą, odkształconą na brzegach w formie linji zygzakowatej. Gwarantuje to, podobnie jak w innych analogicznych konstrukcjach, wolne położenie błony i dostęp do niej wszystkich płynów. Wszystkie czynności odbywają się przy normalnem oświetleniu dziennem. Po przewinięciu błony, wraz z taśmą celulojdową z komory bocznej na bęben "koreksu", ten ostatni zostaje zamknięty podsunięciem zbiornika, poczem dalszy proces wywoływania, utrwalania i płukania odbywa się w normalny sposób, przewidziany dla urządzeń tego rodzaju. Przyrząd jest chromowany i czysto utrzymywany nie ulega żadnym zanieczyszczeniom.

Balbina - 1 jest nieodstępnym towarzyszem fotografa w podróży, na wycieczce, na letnisku i t. d., jest jedynym środkiem dla reportera, który niezależnie od warunków, musi szybko zaopatrywać swoje pismo w zdjęcia aktualne.


 BAKELIT - Spółdzielnia Pracy - Warszawa

 koreks004

 Koreks typ T, czyli koreks taśmowy wyprodukowany ok. 1970 roku w Spółdzielni Pracy Bakelit w Warszawie. Koreks umożliwiał wywołanie błon o szerokości 35, 45 i 60 mm. Przeznaczoną do koreksu taśmę produkowała Spółdzielnia Pracy Steelon we Wrocławiu

koreks005

Opakowanie po koreksie typu Z - beztaśmowym, produkcji Spółdzielni Pracy Bakelit w Warszawie


KALPLAST - Kaliskie Zakłady Tworzyw Sztucznych - Kalisz koreks kalplast
 Kaliskie Zakłady Tworzyw Sztucznych były znaczącym w Polsce producentem wyrobów z bakelitu. Dla fotografów zakłady produkowały między innymi korpusy apartów Druh, elementy do powiększalników oraz koreksy

a kalisz rysunek

Wytworzona w kaliskich zakładach dokumentacja produkcyjna nakładki zwijacza koreksu typu T

koreksa003

Informacje o produkowanych w Kaliszu koreksach, taśmowego - typ T oraz beztaśmowego - typ Z

  koreksa010

Jednospiralowy, beztaśmowy koreks typu Z przeznaczony wyłącznie do wywoływania błon małoobrazkowych


 FOTOS - Spółdzielnia Pracy Fotografów - Kraków

koreks fotos

Spółdzielnia Pracy Fotografów FOTOS mieściła się w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 6. Spółdzielnia reklamowała się wykonywaniem wszelkich prac z zakresu fotografii zakładowej czarno-białej i kolorowej, zdjęć reporterskich, technicznych i wszelkiego rodzaju reprodukcji oraz świadczeniem usługi dla amatorów filmowców, prowadziła działy światłokopii i fotokopii oraz zajmowała się produkcją drobnego sprzętu foto-laboratoryjnego.

 koreksa002

Uniwersalna fotokaseta - koreks beztaśmowy - wyprodukowany w połowie lat 60. przez Spółdzielnię Pracy Fotografów FOTOS w Krakowie. Bardzo przydatnym dodatkiem do tego koreksu był lejek. Koreks przeznaczony był do wywoływania błon małoobrazkowych oraz zwojowych o szerokości 40 i 60 mm. Pojemność koreksu wynosiła ok. 550 ml, do wywołania filmu małoobrazkowego wystarczało tylko 300 ml płynów. Szpula koreksu zbudowana została w taki sposób, że możliwy był jej obrót tylko w jedną stronę, co zapobiegało zsunięciu się materiału ze szpuli

koreks015

 


 ANATOMIA - Wytwórnia Pomocy Naukowych, Spółdzielnia Pracy - Kraków

koreks002

Reklama koreksu uniwersalnego przeznaczonego do obróbki błon fotograficznych o szerokości 35, 40 i 60 mm. Pojemność koreksu wynosiła 500 ml

Wytwórnia Pomocy Naukowych Spółdzielnia Pracy Anatomia mieściła się w Krakowie przy ul. Solskiego 26. Przypuszczalnie jej głównym przedmiotem produkcji były przeznaczone do nauki medycyny pomoce naukowe


 Polskie Zakłady Optyczne - Warszawa

 stary koreks pzo

Koreks uniwersalny (symbol 9779) produkowany był przez Polskie Zakłady Optyczne w latach 70. i 80. Umożliwiał obróbkę filmów lub błon zwojowych o szerokości 16, 35, 40 i 60 mm z możliwością równoczesnej obróbki dwóch błon tego samego formatu. Pojemność maksymalna koreksu wynosiła 600 ml

koreks014

Koreks składa się z korpusu-pojemnika, pokrywy, sworznia z tarczą nieruchomą,dwóch tarcz ruchomych, dwóch tulei dystansowych oraz pierścienia zaciskowego

 koreks 1975

Reklama prasowa z połowy lat 70.

pzo tank 24

  Rodzina koreksów Krokus - Krokus Tank 800 oraz Krokus Tank 2000. Były to świetne, powszechnie używane do dzisiaj, urządzenia

koreks017

 

kupujemy