Obiektyw Adama Prażmowskiego

 Powyżej, najstarszy eksponat z zasobów fotomuzeum.pl. Datowany na  ok. 1880 rok, obiektyw z wytwórni Adama Prażmowskiego. Firma ta, mieszcząca się w Paryżu przy ul. Bonaparte nr 1, powstała ponad 20 lat wcześniej niż osławiona Warszawska fabryka FOS Ginsberga.

 Szerokokątny aplanat Prażmowskiego z rewolwerową przysłoną o pięciu wartościach.

Adam Prażmowski (1821-1885), pierwszy polski astrofizyk, konstruktor obiektywów fotograficznych i ich producent. Od 1839 r. był asystentem w warszawskim Obserwatorium Astronomicznym, w latach 1860-62 prowadził katedrę fizyki doświadczalnej w Akademii Medycznej w Warszawie, a w latach 1862-63 w Szkole Głównej.

 Portret Adama Prażmowskiego zamieszczony w tygodniku Wszechświat w 1885 roku

Adam Prażmowski brał czynny udział w powstaniu styczniowym a po jego upadku udał się na emigrację do Francji. W Paryżu rozpoczął pracę w wytwórni optycznej Edmunda Hartnacka (1826—1891). Początkowo pracował jako mechanik, lecz po kilku latach stał się wspólnikiem Hartnacka. Po wojnie francusko-pruskiej w 1870 r. Hartnack będący Niemcem, opuścił Francję i przeniósł się do Poczdamu.
Co się działo w fabryce Hartnacka po opuszczeniu jej przez założyciela?
Czy Prażmowski przejął opuszczoną przez Hartnacka fabrykę czy też otworzył własną wytwórnię obiektywów fotograficznych i innego sprzętu optycznego, nie wiadomo. Źródła podają sprzeczne informacje.
Pewnym jest natomiast, że produkowane w wytwórni Prażmowskiego wyroby optyczne – obiektywy oraz mikroskopy, znane były z bardzo dobrej jakości i były wielokrotnie nagradzane.  

Interesująca wzmianka o obiektywach Prażmowskiego zawarta została w Podręczniku Fotografii dla amatorów  Bohdanowicza z 1891 roku:
„Nasz rodak, nieboszczyk Prażmowski, wyrabiał w Paryżu swego systemu aplanaty szerokokątowe, które posiadały ogólne uznanie w kółku fotografów.

 Rysunek obiektywu Prażmowskiego zamieszczony w podręczniku Bohdanowicza

Obiektywy te można nabyć w Paryżu w składzie Bezu, Hausser et C. Rue Bonaparte 1, którzy dotąd trzymają się prawideł i wskazówek Prażmowskiego".

Poniżej reklama wspomnianego składu obiektywów Prażmowskiego.

Reklama obiektywów Prażmowskiego zamieszczona w periodyku Photo Club de Paris (1891)

Poniżej wystawiony na aukcji stereoskopowy aparat fotograficzny wyposażony w optykę z fabryki Adama Prażmowskiego. 

 

 Aparat Poulenc Freres z 1880 roku (formatu 6,6 x 9 cm)

Informacja ze strony https://new.liveauctioneers.com/item/2453755

kupujemy